VOORBURG - Bij tweeverdieners verdient de man doorgaans tweemaal zoveel als de vrouw. De man brengt gemiddeld 1790 euro per maand mee naar huis, de vrouw 880 euro. Dit blijkt uit onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend heeft gemaakt.

Tussen 1995 en 2000 is het aantal tweeverdieners gemiddeld met .000 per jaar toegenomen tot driekwart van alle paren onder de 65 jaar. Hun inkomen was doorgaans eenvijfde hoger dan van huishoudens met een enkele kostwinner.

Bij jonge tweeverdieners is het aandeel van de vrouw in het inkomen van het gehele huishouden hoger dan bij oudere tweeverdieners. Bij jongeren komt het ook vaker voor dat de vrouw meer verdient dan de man.