Netbeheerder Alliander wordt in zijn groei geremd door een tekort aan techneuten. Volgens het bedrijf zorgt de economische groei voor hogere investeringen en daarmee voor een uitbreiding van het werkpakket van Alliander. 

De schaarste aan technici vormde afgelopen jaar volgens het bedrijf een ''grote uitdaging" om al het werk gedaan te krijgen.

Ook voor de komende jaren voorziet het netwerkbedrijf problemen, zo meldde het bedrijf in zijn jaarverslag. Dit zou in de toekomst kunnen betekenen dat eventuele storingen langer gaan duren, omdat er onvoldoende monteurs beschikbaar zijn voor reparatiewerkzaamheden. ,,Het is één van de problemen waar we mee te maken kunnen krijgen", verduidelijkt een zegsvrouw.

Om de problemen voor te zijn, laat Alliander nu al veelvuldig zijn gezicht zien op scholen. Het probeert daarbij vooral mbo-studenten over te halen om voor de richting elektro- en infratechniek te kiezen.

Alliander voerde zijn winst afgelopen jaar op naar 282 miljoen euro, tegenover 235 miljoen euro in 2015. Vooral de boekwinst op de verkoop van netwerkbedrijf Endinet aan Enexis droeg bij aan de stijging. Exclusief bijzondere posten daalde de winst met 79 miljoen euro naar 132 miljoen euro, onder meer doordat de investeringen stegen.

Winstdaling

Exclusief bijzondere posten daalde de winst met 79 miljoen euro naar 132 miljoen euro, onder meer doordat de investeringen stegen.

In 2016 werd 555 miljoen euro uitgegeven aan vervanging en aanleg van de energie-infrastructuur. Dit was een jaar eerder nog 465 miljoen euro.

De kosten voor onderhoud en storingen bleven met 240 miljoen euro nagenoeg gelijk aan 2015 toen hier 247 miljoen euro aan werd uitgegeven. De omzet steeg naar krap 1,6 miljard euro tegenover ruim 1,5 miljard euro in 2015.

De uitvalduur voor elektriciteit was met 23,3 minuten in 2016 iets hoger dan in 2015 (21,9 minuten).