De groei van de wereldeconomie zal dit en volgend jaar bescheiden zijn. Het groeitempo is nog altijd te traag.

De mondiale economie groeit volgend jaar naar verwachting met 3,6 procent, schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag in een tussentijdse raming. 

Dat is een iets grotere toename dan die van vorig jaar, toen de wereldeconomie met 3 procent groeide. Voor dit jaar gaat de organisatie, net als in november, uit van een groei van 3,3 procent. 

De eurozone zal naar verwachting minder hard groeien. Voor zowel dit als volgend jaar gaat de organisatie uit van een groei van 1,6 procent. De economie van de VS zal met respectievelijk 2,4 en 2,8 procent aandikken.

Niet sterk

De raming is grotendeels gelijk aan de voorspellingen die de organisatie afgelopen november deed. "Het vertrouwen (onder consumenten en bedrijven red.) is toegenomen, maar de consumptie, investeringen, handel en productiviteit zijn verre van sterk", schrijft de OESO. 

"Hoewel de bescheiden groei welkom is, zal de groei van de wereldeconomie nog altijd onder het historische gemiddelde van rond de 4 procent uitkomen", benadrukt de OESO. Het gaat dan om het gemiddelde van de twee decennia voor het uitbreken van de financiële crisis.

Bovendien kan een discrepantie tussen financiële markten, een mogelijke volatiliteit, financiële kwetsbaarheden en politieke onzekerheid het bescheiden herstel nog dwarsbomen.

Risico's

Daarnaast wijst de organisatie op de risico's van snel stijgende woningprijzen in ontwikkelde economieën. En voor opkomende economieën zijn er volgens de OESO grote risico's. Het gaat dan om groeiende schulden, een toename in het aantal slecht presterende leningen en een kwetsbaarheid voor externe schokken.

"Landen zouden de toegenomen fiscale ruimte moeten benutten voor het invoeren van effectieve fiscale initiatieven die de vraag aanjagen", aldus de OESO. Om uit de lage groeicijfers te komen, moeten regeringen ook meer werk maken van structurele hervormingen, meent de denktank.

Daarbij denkt de OESO aan beleid voor het ontwikkelen van vaardigheden, het wegnemen van barrières voor concurrentie en handel en het verbeteren van het arbeidsmarktbeleid. De hervormingen moeten op zo'n manier gecombineerd worden, dat veel inkomens erop vooruitgaan en dat de stijging ook wijd verbreid zal zijn.