AMSTERDAM - De leden van de vakcentrale FNV hebben voor het sociaal akkoord met het kabinet en de werkgevers gestemd. Dat heeft de grootste vakcentrale van Nederland vrijdag bekendgemaakt.

Van de 1,2 miljoen FNV-leden heeft 27 procent de moeite genomen een stembiljet in te vullen. Daarvan heeft 91 procent voor het akkoord gestemd en 9 procent tegen.

FNV-voorman L. de Waal is tevreden over de uitslag. Hij noemde de opkomst van 319.524 leden "vrij veel". Daarbij wees hij op het eerste referendum dat de vakcentrale vorig jaar november hield over het Najaarsakkoord. Toen was de opkomst 18 procent. "En nu moesten de leden ook nog in kortere tijd stemmen en kon het dit keer niet telefonisch, maar alleen per post of via internet."

Begin vorige maand werd na een "hete" herfst met acties van de vakbeweging tegen het kabinetsbeleid het "Museumpleinakkoord" gesloten. Daarin kwam het kabinet de vakbonden tegemoet op onderwerpen als prepensioen, levensloop, de WAO en de WW.

CNV

Eind november stemde de achterban van het CNV al "morrend" in met het akkoord. Van de elf CNV-bonden stemden de politiebond ACP en de militaire vakgroep ACOM tegen. Bij de FNV gingen alle aangesloten bonden akkoord met een ruime meerderheid van stemmen.

De Waal verklaarde het verschil in waardering voor het akkoord ten opzichte van het CNV door te wijzen op de andere manier van achterbanraadpleging. Het CNV heeft zich gebaseerd op ledenbijeenkomsten. Volgens de FNV-voorman komen daar vooral mensen die kritisch zijn of op z'n minst vragen hebben. Mensen die er positief tegenover staan, laten minder snel van zich horen. Bij een referendum ligt dat blijkbaar anders.

De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel MHP maakt volgende week het standpunt van haar achterban bekend.

'Echte werk'

De Waal zei vrijdag dat nu het 'echte werk' in de CAO-onderhandelingen gaat beginnen. Daar moeten de afspraken in het sociale akkoord over vooral VUT, prepensioen en levensloop tot een goed einde worden gebracht.

De Geus

Minister De Geus van Sociale Zaken spreekt in een reactie van 'goed nieuws'. Volgens de minister 'toont de uitslag aan dat er een breed draagvlak is voor de gemaakte afspraken. Het komt nu aan op de uitvoering in wetgeving en CAO's'.

Overigens heeft de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel voor de ingreep van VUT en prepensioen en invoering van de levensloopregeling uitgesteld tot 15 februari. Dat is een tegenvaller voor De Geus, die had gehoopt dat de senaat het wetsvoorstel nog voor het eind van dit jaar zou behandelen.

In de Tweede Kamer heeft de oppositie al gewaarschuwd dat het niet zal lukken de nieuwe wet op 1 januari 2006 in te voeren. Ze pleitte voor uitstel met twee jaar.