GRONINGEN - De werkloosheid in Noord-Nederland zal in 2005 naar bijna 10 procent stijgen. Nu is het nog 7 procent. Dat blijkt uit de Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2005, die jaarlijks wordt samengesteld door de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Landelijk komt het percentage op 7 uit.

De stijging in de drie noordelijke provincies wordt vooral veroorzaakt door de verwachte uitstroom uit de WAO als gevolg van de door het kabinet aangekondigde herkeuring van arbeidsongeschikten.

De noordelijke provincies hebben een structureel hoog aantal uitkeringsgerechtigden, waarvan er in 2005 naar verwachting ruim 7000 weer tot de arbeidsmarkt zullen moeten toetreden. Zij komen na herkeuring niet meer voor een WAO-uitkering in aanmerking en stuwen het werkloosheidscijfer op, aldus de onderzoekers.