De omzet in de transportsector is vorig jaar voor het eerst sinds 2009 afgenomen. Dit komt vooral door de overcapaciteit aan schepen en lage tarieven in de zee- en binnenvaart. Onder meer verhuizers en koeriers deden het wel beter dan in 2015.

De totale omzet in de sector kwam vorig jaar bijna 0,5 procent lager uit, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij valt vooral de ontwikkeling in het derde kwartaal op, toen de opbrengsten ongeveer 1,4 procent zakten ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De zee- en binnenvaart boekten in 2016 in geen enkel kwartaal omzetgroei. In de laatste maanden bleef de krimp bij de binnenvaart wel beperkt door een periode van laag water. Hierdoor konden schepen minder zwaar worden beladen, wat gunstig is voor de vrachttarieven.

De binnenvaart zette over de gehele linie 6 procent minder om, de zeevaart 7 procent minder.

Luchtvaart

Ook in de luchtvaart werd minder omzet gedraaid. Hier was sprake van een min van ruim 2,5 procent. Het aantal passagiers nam weliswaar toe, maar de tarieven lieten een stevige daling zien. De omzet bij de haven- en bergingsbedrijven en de laad-, los- en overslagbedrijven ging verder met bijna 6 procent omlaag.

Verhuisbedrijven hadden wel de wind in de zeilen. Zij profiteerden van de florerende huizenmarkt en boekten een omzetstijging van bijna 11 procent. De koeriers volgden op de voet, vooral omdat er in laatste kwartaal veel via het internet bestelde pakketjes af te leveren waren. Over heel 2016 kwam hun omzet ruim 6,5 procent hoger uit.

Spoorvrachtvervoerders en vrachtwagenbedrijven zagen hun opbrengsten eveneens wat aandikken.

Hoewel het vertrouwen van transporteurs recent is gegroeid, zijn de verwachtingen voor de komende tijd nog niet heel hooggespannen. Ondernemers in de sector rekenen per saldo op een daling van de omzet in het eerste kwartaal van 2017. Ook denken ze hun activiteiten met minder personeel uit te kunnen voeren.