De Inspectie SZW heeft een boete uitgedeeld van 230.000 euro aan een Amstelveens schoonmaakbedrijf.

Het bedrijf kon de gewerkte uren van 22 werknemers niet inzichtelijk maken, waardoor niet kon worden vastgesteld of zij voldoende loon en vakantiebijslag ontvingen.

De Inspectie SZW kreeg in 2015 meldingen binnen van schoonmakers die in een hotel in Rotterdam werkten. Zij zouden niet alle gewerkte uren uitbetaald krijgen.

Volgens de arbeidsovereenkomst werden de schoonmakers per uur betaald. Maar als de maximale tijd die stond voor het schoonmaken van een hotelkamer werd overschreden, dan kregen zij die extra tijd niet uitbetaald. Ook extra werkzaamheden en wachttijden werden niet vergoed.

Na onderzoek staat vast dat de geregistreerde en betaalde uren niet overeenkomen met de feitelijk gewerkte uren. De Inspectie SZW kon echter geen nabetaling afdwingen. Tegen de opgelegde boete kan het schoonmaakbedrijf nog bezwaar aantekenen.