De NS heeft vorig jaar betere resultaten geboekt. Klanten oordeelden positiever over het vervoer, de punctualiteit ging licht omhoog en de omzet en winst namen toe. Bij de hogesnelheidslijn moet het bedrijf nog wel stappen maken. 

Dit blijkt uit het jaarverslag over 2016 dat het spoorwegbedrijf dinsdag heeft gepresenteerd.

Het oordeel van klanten over reizen met het hoofdrailnet steeg van 74 procent naar 77 procent. De punctualiteit steeg van 91 procent naar 91,3 procent.

De omzet nam toe met 2,4 procent naar 5.093 miljoen euro. NS zag de consumententak met 2,3 procent groeien door een toename van abonnementhouders. De zakelijke markt groeide met 8,1 procent.

De winst steeg van 118 miljoen euro in 2015 naar 212 miljoen euro in 2016. Deze stijging was vooral te danken aan de verkoop van panden bij stations.

Hogere personeelskosten 

Als bijzondere posten buiten beschouwing worden gelaten, daalde het bedrijfsresultaat met 89 miljoen euro naar 145 miljoen euro.

De stijging van de opbrengsten door het toegenomen aantal reizigers, werd voor een groot deel teniet gedaan door de hogere personeelskosten en een hogere gebruikersvergoeding voor het spoor.

Het resultaat van dochterbedrijf Abellio bleef gelijk, al stond het resultaat wel onder druk van de gedaalde koers van het Britse pond.

HSL

Op tien van de twaalf punten waar de NS op beoordeeld wordt, werd een voldoende gescoord. Op de punctualiteit en de vervoerscapaciteit bij de hogesnelheidslijn (HSL) haalde de NS niet de afgesproken waardes. 

Het ministerie zegt hierover dat het niet halen van prestatienormen niet zonder consequenties blijft.

Investeringen 

De NS wil de komende jaren 3 miljard euro steken in onder andere nieuwe treinen. NS-topman Roger van Boxtel zegt dat er ook een toekomstvisie op mobiliteit nodig is om Nederland bereikbaar en concurrerend te houden. "Zonder die investeringen loopt Nederland vast: op het spoor én op de weg. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor een nieuw kabinet", aldus de president-directeur. 

'NS heeft drie miljard nodig om niet achter te gaan lopen'
'NS heeft drie miljard nodig om niet achter te gaan lopen'

Bereikbaarheid

In een toelichting op het jaarverslag vertelde de topman dat Nederland de sigaar is als nu niet meteen de schop in de grond gaat. "Dan leggen wij het af tegen de mobiliteit en bereikbaarheid van steden om ons heen. Het wordt steeds moeilijker, zeker in de stedelijke gebieden in de Randstad, maar ook in de steden buiten de Randstad."

Van Boxtel verwijst naar gebieden om steden zoals Parijs en Londen, waar grote investeringsprogramma's worden uitgerold. "Nederland steekt daar op dit moment schril bij af."

Van Boxtel wil minstens een miljard per jaar investeren, maar de NS zelf heeft dat geld niet liggen. Van Boxtel is daarom van mening dat de investeringen vooral bij overheden vandaan moeten komen.