De tarieven die Gasunie Transport Services (GTS) mag rekenen voor het beheer van het landelijke transportnet worden tussen dit jaar en 2021 met 200 miljoen euro verlaagd naar 800 miljoen euro.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nieuwe regels vastgesteld met het dochterbedrijf van Gasunie. Voor consumenten en bedrijven betekent dit uiteindelijk ook een lagere rekening.

Vorig jaar bepaalde de ACM al dat GTS te veel rekende voor het beheer van het gasnet. Het bedrijf heeft een monopoliepositie en daarom houdt de toezichthouder de tarieven van het concern in de gaten.

Vanaf dit jaar dalen de inkomsten van GTS met ongeveer 100 miljoen euro en stapsgewijs tot 2021 gaat daar nog eens 100 miljoen euro vanaf. De nieuwe, lagere tarieven voor de afnemers van GTS gelden naar verwachting vanaf 1 juli 2017. Tot die tijd gelden voor 2017 dezelfde tarieven als in 2016.