De Volksbank, het vroegere SNS, heeft in 2016 terrein teruggewonnen op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Het marktaandeel van de bank in nieuw afgesloten hypotheken nam sterk toe, van 4,1 naar 5,7 procent. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers van de staatsbank.

Dankzij de aantrekkende huizenmarkt groeide de markt voor nieuwe hypotheekproductie met bijna een derde tot 81 miljard euro. Dat is het hoogste niveau sinds 2008. Bij de Volksbank nam de nieuwe productie met meer dan driekwart toe tot 3,7 miljard euro.

De waarde van de totale hypotheekportefeuille van de Volksbank bleef nagenoeg stabiel op een kleine 45 miljard euro. Dat is goed voor een marktaandeel van 6,6 procent.

Hypotheekmarges

De bank merkt wel dat de marges op hypotheken onder druk staan door de lage rente en de felle concurrentie, met name van pensioenfondsen en verzekeraars. Daar komt bij dat voorloper SNS in de jaren rond 2006 sterk groeide als hypotheekverstrekker. Bij veel klanten uit die tijd liep de laatste tijd de rentevaste periode af.

De lage rentes op spaargeld en op de kapitaalmarkt boden onvoldoende tegenwicht. De Volksbank zag de rentemarge met 8 procent dalen naar 911 miljoen euro. De totale baten liepen met 10 procent terug tot iets meer dan 1 miljard euro. Ook dit jaar blijven de rentebaten naar verwachting onder druk staan, zij het in iets mindere mate.

De Volksbank sloot het jaar af met een nettowinst van 329 miljoen euro. Dat is ruim 5 procent minder dan in 2015. De daling is mede het gevolg van een afboeking van 36 miljoen euro op een portefeuille oude hypotheken waarvan de boekwaarde van jaar tot jaar fluctueert.

Voorziening 

Daarnaast is een eenmalige voorziening van 24 miljoen euro voor reorganisatiekosten in het resultaat verwerkt. De Volksbank kondigde eind vorig jaar aan dat de komende vier jaar tussen de achthonderd en negenhonderd banen komen te vervallen.

Zonder eenmalige posten zou de winst volgens de bank zijn toegenomen. Daarbij profiteerde de Volksbank met name van een aanzienlijke daling van het aantal leningen met een betalingsachterstand. Die zorgde voor een vrijval van 68 miljoen euro aan eerder getroffen kredietvoorzieningen.