Het grote wereldwijde vrijhandelsverdrag dat in 2013 werd gesloten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) kan eindelijk in werking treden. Met de ratificatie van de overeenkomst door Tsjaad, Jordanië, Oman en Rwanda is het akkoord nu door meer dan de vereiste 110 landen bekrachtigd, meldt de WTO woensdag.

Het gaat om het eerste belangrijke mondiale handelsverdrag in meer dan twee decennia. De destijds op Bali gemaakte afspraken moeten vooral zorgen voor het versoepelen van douaneprocedures om de wereldhandel te bevorderen.

Ook moeten er voedselprogramma’s voor arme landen mee worden veiliggesteld. Het akkoord zou de wereldeconomie ruim een biljoen dollar kunnen opleveren. Naar schatting zorgt de deal wereldwijd bovendien voor 20 miljoen nieuwe banen, waarvan het merendeel in ontwikkelingslanden.

Ploumen

Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) spreekt van het belangrijkste multilaterale akkoord dat sinds de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in 1995 is gesloten.

"Kleine ondernemers in ontwikkelingslanden hoeven straks niet meer uren te wachten of moeilijke vergunningsaanvragen in te vullen om hun goederen in een buurland te verhandelen. Boeren hoeven niet meer bang te zijn dat hun waar bederft voordat het de grens over kan. De handel tussen deze landen zal toenemen en de hele bevolking zal daarvan profiteren", aldus Ploumen.