De leegstand in Nederland is in 2015 afgenomen. Van alle vastgoedobjecten was 3 procent niet in gebruik op 1 januari 2016. Een jaar eerder ging het nog om 4 procent.

De daling was vooral zichtbaar onder woningen, blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de woningen stond zo'n 2 procent, ofwel 177.000 huizen, leeg. Dit is een afname van bijna 8.500 lege woningen.

Een pand kan uit meerdere objecten bestaan. Het gaat om eenheden voor woon-, bedrijfsmatige en recreatieve doeleinden.

Onder kantoren was de leegstand het hoogst. Met een percentage van 27 procent was er sprake van een toename van 1 procentpunt ten opzichte van begin 2015. In Limburg, Noord-Holland en Flevoland staan relatief de meeste kantoren leeg (30 procent). In Zeeland de minste (15 procent).

Ook onder zorginstellingen en industrieel vastgoed was de leegstand met 18 procent relatief hoog. Het gaat dan om onder meer ziekenhuizen en praktijkruimten.

Winkels

Van de winkels was 14 procent niet gevuld. Van de 152.000 winkels, werden er bijna 21.000 niet gebruikt. Dit is een groei van 1 procentpunt ten opzichte van een jaar eerder. Dit hangt onder meer samen met de faillissementen van enkele grote winkelketens. Vooral in Limburgse gemeenten worden relatief veel winkelpanden niet gebruikt.

Begin 2016 stonden in totaal bijna 279.000 verblijfsobjecten in Nederland leeg. Het zijn er zo'n 7.500 minder dan een jaar eerder. Gekeken naar het aantal vierkante meters, was 6 procent (bijna 71 miljoen vierkante meters) onbenut.

Twee derde van de leegstaande vastgoedobjecten was een jaar eerder evenmin in gebruik.Dit gold bijvoorbeeld voor acht op de tien leegstaande industriële panden, sportaccommodaties, kantoren en onderwijsgebouwen. Dit komt onder woningen minder voor.