Rabobank heeft vorig jaar een winst geboekt van 2 miljard euro, iets lager vergeleken met de winst in 2015. Toen hield de bank onder de streep 2,2 miljard euro over.

Het resultaat viel flink lager uit door eenmalige posten, meldt de bank donderdag. Het onderliggende bedrijfsresultaat steeg met 14 procent naar 4 miljard euro. 

Rabobank moest geld opzij zetten voor een reorganisatie, een extra voorziening treffen voor de compensatie van zakelijke klanten met rentederivaten en een afboeking doen op het belang in verzekeraar Achmea. 

De coöperatieve bank moet naar verluidt ruim tienduizend gedupeerde ondernemers compenseren, omdat de bank ongeschikte rentederivaten aan zakelijke klanten verkocht. 

Personeelsreductie

De voorgenomen personeelsreductie verloopt sneller dan verwacht. De personeelskosten daalden met 6 procent. Het aantal voltijdsbanen bij interne en externe medewerkers nam af met 6.446 fte's naar 45.567 fte's, een daling van 12 procent. De bank wil de komende jaren duizenden banen schrappen.

De kredietverlening aan particulieren en zakelijke klanten bedroeg 424 miljard euro. In 2015 stond dit cijfer op 425 miljard euro. De toevertrouwde middelen namen met 10 miljard euro toe tot 348 miljard euro. De spaargelden van particulieren stegen met 2 miljard euro tot 142 miljard euro ondanks extra aflossingen op hypotheken.

Slechte leningen 

Voor slechte leningen moest Rabobank in heel 2016 nog 310 miljoen euro aan kosten maken. Dat was een jaar eerder ruim een miljard euro. De lagere kredietverliezen waren goed merkbaar in bijna alle zakelijke sectoren in Nederland, met uitzondering van de scheepvaart.

In de voor Rabobank belangrijke glastuinbouw en zuivelsector ging het ook beter, maar in die sectoren is de situatie voor veel ondernemers nog wel kwetsbaar en onzeker.