Het vrijhandelsverdrag CETA dat de Europese Unie en Canada eind oktober ondertekenden, is woensdag goedgekeurd door het Europees Parlement.

Als de ratificatie in Canada ook rond is, kan een groot deel van het verdrag voorlopig in werking treden.

De vrijwel volledige afschaffing van de importheffingen zal de onderlinge handel in goederen en diensten (nu zo’n 25 miljard euro) naar verwachting fors stimuleren.

Het verdrag werd aangenomen met 408 stemmen voor, 254 stemmen tegen en 33 onthoudingen. Van de grote Nederlandse partijen stemden CDA, VVD en D66 voor het verdrag, GroenLinks tegen en de PvdA onthield zich.

Marietje Schaake (D66) noemt het resultaat cruciaal voor de EU. ''Terwijl de onvoorspelbare president Trump de wereld de rug toekeert en importtarieven optrekt, laat Europa zien dat ze een sterke handelspartner is."

Volgens Hans van Baalen (VVD) betekent CETA ''meer banen voor gewone Nederlandse gezinnen. Zwartkijkers van radicaal rechts en links hebben het nakijken en staan met lege handen. Zij staan met de rug naar de toekomst."

Oneerlijke globalisering

Bas Eickhout (GroenLinks) vindt dat het verdrag ''democratie en welzijn ondergeschikt maakt aan de wensen van multinationals. CETA zal de onvrede over oneerlijke globalisering verder aanwakkeren. Dat is precies het verkeerde antwoord op het toenemende protectionisme en nationalisme in de wereld."

De PvdA-delegatie vindt dat ''de invulling van het verdrag niet af is", aldus Agnes Jongerius. Voordat CETA volledig van kracht kan worden, moeten alle (regionale) parlementen in de EU ermee instemmen. Pas dan kan het omstreden rechtssysteem (ICS) voor conflicten tussen overheden en buitenlandse investeerders worden opgetuigd.

Uitleg: Wat is handelsverdrag CETA?
Uitleg: Wat is handelsverdrag CETA?

Hoop

Dat het Europees Parlement het vrijhandelsverdrag heeft goedgekeurd, wil volgens de tegenstanders nog zeker niet zeggen dat het verdrag er echt komt. De 'coalitie voor eerlijke handel', bestaande uit onder meer FNV, Greenpeace, Milieudefensie, de Consumentenbond en diverse boerenorganisaties, geeft het verzet niet op.

''Het verzet tegen deze handelsdeals die investeerders en multinationals meer rechten geven ten koste van mens, dier en milieu groeit nog steeds'', stelt woordvoerder Jurjen van den Bergh. ''We gaan er alles aan doen om de Nederlandse politiek te overtuigen dat CETA op deze manier niet moet doorgaan.''

CETA is pas een feit als alle nationale en regionale parlementen in de EU ermee instemmen. Mocht het Nederlandse parlement zijn goedkeuring geven, dan willen diverse partijen die tegen CETA zijn een referendum aanvragen over het verdrag.

De organisatie Meer Democratie stelt al bijna 200.000 handtekeningen daarvoor te hebben ingezameld. Om een raadgevend correctief referendum af te dwingen, zijn 300.000 steunbetuigingen nodig.

Ondernemers

Ondernemersorganisaties zijn verheugd dat het Europees Parlement heeft ingestemd met het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. De afschaffing van bepaalde handelstarieven, het openleggen van de markt voor overheidsaanbestedingen en vrijere dienstenhandel zorgen volgens hen voor groei en banen.

''Juist in het huidige tijdsgewricht is deze stem een duidelijk signaal dat burgers en de politiek open blijven staan voor verantwoorde afspraken over duurzame handel'', laten VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie weten.

De lobbyclubs wijzen er onder meer op dat producten uit Canada hier waarschijnlijk goedkoper zullen worden. Ze schatten ook in dat het Nederlandse bedrijfsleven grote opdrachten tegemoet kan zien in Canada, bijvoorbeeld voor baggeraars of architecten.

Ook evofenedex, die veel bedrijven vertegenwoordigt die naar Noord-Amerika exporteren, is blij met het nieuws. De vereniging stelt dat het verdrag met Canada Nederland tot 1,2 miljard euro aan extra inkomsten kan opleveren. Zo maakt het verdrag het voor Nederlandse kaasexporteurs mogelijk om meer kaas naar Canada te exporteren. Daar zit nu nog een limiet aan.