Energiebedrijf Engie ziet af van proefboringen Schiermonnikoog

Energiebedrijf Engie ziet af van twee proefboringen naar aardgas in de Noordzee bij Schiermonnikoog.

Dat besluit volgt op gesprekken met een aantal betrokkenen en natuurbeschermingsorganisaties, maakt het bedrijf woensdag bekend. De bekendmaking gebeurde kort nadat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had bepaald dat de boringen mochten doorgaan.

"Dat heeft te maken met juridische, technische en maatschappelijke overwegingen. En nieuwe wetgeving maakt activiteit in dit specifieke gebied bij Schiermonnikoog lastiger", legt een woordvoerder van Engie aan NU.nl uit.

"En het maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten hebben wij in het hele proces van 2009 tot nu zien veranderen. Dat alles bij elkaar heeft tot dit besluit geleid." Ze doelt daarmee op de nieuwe Mijnbouwwet die per 1 januari is ingevoerd.

Het besluit was al voor de uitspraak van de bestuursrechter genomen. "Het is een mooie uitspraak voor ons, het was positief. Maar dit staat los van het besluit", aldus de woordvoerder. Het is onduidelijk of Engie ook boringen bij Schiermonnikoog in de verdere toekomst uitsluit.

Vergunningen

De exploratievergunning wordt niet verlengd en de milieuvergunningen worden teruggegeven aan het ministerie van Economische Zaken, aldus het bedrijf in een verklaring.

Engie zegt de uitspraak van de Raad van State te zien ''als een sluitstuk en een bevestiging van een zorgvuldig voorbereidingsproces'', waarbij ook constructief is gesproken met de coalitie Niet Boren voor Schiermonnikoog.

Die bestaat uit bewoners van Schiermonnikoog, verenigd in Horizon Schiermonnikoog en zeventien natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Urgenda en Milieudefensie.

Raad van State

De Raad van State oordeelde eerder op woensdag dat de proefboringen uitgevoerd mochten worden. De Afdeling bestuursrechtspraak had de bezwaren tegen een vergunning hiervoor ongegrond verklaard.

In de zomer van 2016 kreeg Engie E&P Nederland B.V. van de minister en staatssecretaris van Economische Zaken een omgevings- en natuurvergunning voor twee proefboringen met tijdelijke boorplatforms. Het gaat om boringen op ongeveer vijf en zeven kilometer afstand van Schiermonnikoog.

De eerste proefboring kan vanaf oktober 2017 tot en met maart 2018 uitgevoerd worden. Als hieruit blijkt dat er een "winbare hoeveelheid gas" aanwezig is, dan mag het bedrijf in 2019 een tweede proefboring verrichten. 

Onderzoek

Volgens de bezwaarmakers, zoals de Waddenvereniging, hadden de verantwoordelijke staatssecretaris en minister onderzoek moeten doen naar de mogelijke gevolgen van de gaswinning.

Maar de Afdeling bestuursrechtspraak is het daar niet mee eens. "Het gaat in dit geval specifiek om proefboringen naar het opsporen van gas, en niet om de winning van gas", stelt de hoogste algemene bestuursrechter. Als er in de toekomst gas wordt gewonnen, dan moet het bedrijf daarvoor een aparte vergunning aanvragen.

Schade

De bezwaarmakers vrezen dat de proefboringen de natuurgebieden zullen schaden. De Afdeling bestuursrechtspraak benadrukt dat de staatssecretaris ervan is verzekerd dat de "natuurlijke kenmerken" van de gebieden niet zullen worden aangetast.

"Er is voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de boringen voor de natuurwaarden en de dieren die in en rond deze gebieden leven. Ook de gevolgen voor het landschap van Schiermonnikoog en de beleving daarvan mocht de staatssecretaris beperkt achten."

Dit hangt samen met de afstand van de boorplatforms tot Schiermonnikoog. Bovendien worden de boringen in de winter, en dus buiten het toeristische hoogseizoen, uitgevoerd.

Lees meer over:
Tip de redactie