HAARLEM - Bedrijven worstelen met het voeren van beoordelingsgesprekken met hun medewerkers. Zo zien veel leidinggevenden en personeelsfunctionarissen het beoordelen van het functioneren als iets vaags.

Ook ontbeert het de managers vaak aan objectieve meetinstrumenten, worden nog weinig concrete verbeterafspraken gemaakt met werknemers en komt een resultaatafhankelijke beloning nauwelijks uit de verf.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de werkgeversorganisatie AWVN onder ruim 450 leidinggevenden en personeelsfunctionarissen. In het overgrote deel van het bedrijfsleven (80 procent) worden jaarlijks beoordelingsgesprekken gevoerd met werknemers. Ruim een op de drie van de managers is ontevreden over het instrument.