Bij de overname van winkelketens McGregor en Adam Menswear heeft de nieuwe eigenaar gediscrimineerd op basis van leeftijd bij het overnemen van personeel.

Dit stelt het College voor de Rechten van de Mens in een vrijdag gepubliceerde uitspraak. Negen oud-medewerkers hadden een zaak gestart. In acht gevallen was er sprake van leeftijdsdiscriminatie.

McGregor Fashion Group en Adam Menswear gingen vorig jaar failliet. Een deel van de activiteiten werd overgenomen door Doniger. Bij het aanbieden van nieuwe contracten werd gekeken naar het aantal dienstjaren, een anciënniteitscriterium,

Oud-medewerkers die meer dan zeven jaar bij het bedrijf werkten, kregen niet automatisch een contract. Als er wel een contract werd gegeven behielden ze het aantal dienstjaren. Dit is belangrijk bij het berekenen van een transitievergoeding in het eventuele geval van een ontslag.

Doniger wijst erop dat het aandeel 45-55-jarigen na de overname toenam, maar het college benadrukt dat het aandeel van 55-plussers juist afnam. "Duidelijk is dat de wijze waarop Doniger het anciënniteitscriterium toepaste vooral deze groep raakte", aldus het college.

Uitzonderlijke gevallen 

Een dergelijk criterium mag gebruikt worden, maar alleen in uitzonderlijke gevallen met goede reden. In deze situatie was dat niet het geval. Volgens het College heeft Doniger niet kunnen bewijzen dat het anciënniteitscriterium nodig was om een doorstart mogelijk te maken. 

"Vaak kan de nieuwe organisatie niet alle werknemers overnemen. Dat is niet te vermijden. Maar de gevolgen hiervan moeten wel zo goed mogelijk worden verspreid over alle personeelsleden", verklaart het College.

Een voorlichter van het College vertelt dat het aan de partijen is om iets met het vonnis te doen. De eisers staat het vrij om bijvoorbeeld naar een rechter te gaan met deze uitspraak. In 80 procent van de gevallen komen de partijen er onderling vaak wel uit.

Reactie Doniger

"De huidige wetgeving werkt belemmerend om personeel dat al lang in dienst is bij een doorstart weer aan te nemen, omdat het bij verkoop zijn opgebouwde rechten behoudt", verklaart het bedrijf in een schriftelijke reactie. "Het bedrijf wordt daarmee onverkoopbaar, waarmee álle banen dreigen te verdwijnen."

"Na de doorstart is voor honderden mensen werkgelegenheid behouden, in alle leeftijdscategorieën", zegt algemeen directeur Joep van Straaten in een schriftelijke reactie. "Zonder doorstart waren al deze banen verloren gegaan. Ik ben blij dat het College aangeeft dat ons enige doel een succesvolle voortzetting van het bedrijf was."

Vakbond CNV zegt vrijdag aan te kloppen bij Doniger om een aantal ontslagen werknemers te vergoeden of werk aan te bieden. Voorzitter Piet Fortuin zegt op korte termijn een gesprek te willen. "Die brief gaat vandaag nog uit. Niet voor niets kaartten wij de leeftijdsdiscriminatie bij kledingconcern McGregor aan bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelt nu dat de rechtsopvolger van McGregor bij de doorstart ten onrechte ouder personeel aan de kant heeft geschoven."