Met een nieuwe instelling wil het kabinet investeringen stimuleren op terreinen ''waar Nederland nu kansen laat liggen''. 

Ondernemers kunnen vanaf begin 2018, zo is de bedoeling, bij investeringsbank Invest-NL terecht voor bijvoorbeeld kapitaal of garanties. Invest-NL zelf krijgt uiteindelijk een kapitaal van 2,5 miljard euro. 

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) wil het geld gebruiken voor projectontwikkeling zodat projecten van de grond komen.

Daarnaast wordt de bank opgericht voor bedrijfsfinanciering voor startende, doorgroeiende en innovatieve bedrijven die op zoek zijn naar risicodragend kapitaal, zegt Dijsselbloem in een toelichting.

Hefboom

De 2,5 miljard euro wordt door het Rijk geleend op de kapitaalmarkt. Daardoor loopt de staatsschuld wel op, maar heeft het geen effect op het begrotingstekort. In vijf stappen van 500 miljoen euro per jaar moet het fonds in 2022 zijn volledige omvang krijgen.

De investeringen kunnen worden gezien als het verstrekken van durfkapitaal, het zijn geen overheidsgaranties. De overheid kan winst maken, maar als een project waarin wordt geïnvesteerd faalt, is het verlies ook voor rekening van het Rijk.

Uiteindelijk moeten banken en pensioenfondsen worden verleid om projecten mee te financieren. Op die manier hoopt het kabinet dat er een hefboomwerking ontstaat zodat er in totaal voor 12,5 miljard euro wordt verstrekt. De plannen voor de bank moeten nog worden voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer.

Aanjagen

De investeringsbank moet de economische groei aanjagen. Toen Nederland net uit de financiële crisis kwam, werd het herstel vooral gedragen door de export. Daarna werden de consumptie en investeringen de dragende krachten. 

De economie trekt dit jaar verder aan, verwachten De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB). Het kabinet hoopt deze trend vast te houden en met de investeringsbank verder te versterken.

"Kleine bedrijven hebben moeite met het ophalen van risicodragend kapitaal. Er zijn wel mogelijkheden, maar die sluiten vaak niet goed aan", zegt Dijsselbloem. Ook missen Nederlandse ondernemers volgens de bewindsman vaak de kans op Europese stimuleringsfondsen rond bedrijfsinvesteringen en -financieringen.

"Nederlandse exportbedrijven vissen vaak achter het net omdat buitenlandse concurrenten wel worden geholpen door een nationale investeringsbank", aldus Dijsselbloem.

Samenwerken

Invest-NL gaat daarnaast in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en eventueel meebetalen in samenwerking met de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en kredietverzekeraar Atradius.

De oprichting van Invest-NL werd vrijdag naast Dijsselbloem bekendgemaakt door de ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

De investeringsbank werd op Prinsjesdag door het kabinet al aangekondigd