VOORBURG - Bij de brandweer heeft de afgelopen veertig jaar een verschuiving plaatsgevonden van vrijwilligers naar beroepskrachten. In 2004 is bijna eenvijfde van de brandweerlieden als werknemer in dienst bij de gemeente, terwijl dat in 1964 nog slechts een op de veertien was.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt. Het totaal aantal brandweerlieden is in de afgelopen veertig jaar nauwelijks veranderd. Dit jaar werken circa 27.000 spuitgasten beroepsmatig of vrijwillig bij de gemeentelijke brandweer. Dat zijn er duizend meer dan in 1964.