De export van machineonderdelen voor bijvoorbeeld chipmachines en de voedingsmiddelenindustrie was in 2015 goed voor bijna 13 miljard euro.

Daarmee waren de machines het meest lucratief voor de Nederlandse economie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een eerste onderzoek naar de belangrijkste exportgoederen.

De export van aardgas en bloemen en planten staan respectievelijk op de tweede en derde plek qua opbrengsten.

De gehele top tien vertegenwoordigt bijna de helft van alle exportverdiensten van goederen die in Nederland zijn gemaakt. In 2015 waren die producten goed voor 53,3 miljard euro, bijna 8 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Machines en machineonderdelen zijn van oudsher belangrijk voor de Nederlandse export. Ook in 1995 en 2005 werd aan die categorie het meeste verdiend. Het aandeel neemt met de jaren ook gestaag toe. In 1995 maakten machines bijna 9 procent uit van de totale exportopbrengsten, in 2015 was dit gestegen naar 11,5 procent.

Die toename is volgens het CBS onder andere te danken aan de opbrengsten van machine die computerchips maken.

Aardgas

Aardgas en voedingsbereidingen zoals babymelkpoeder zijn eveneens als exportproduct belangrijker geworden de afgelopen twintig jaar.

Aan fabricaten en landbouwproducten wordt per euro exportomzet de meeste winst gemaakt; tussen de 65 en 73 eurocent.

Aan de export van minerale brandstoffen wordt het minst verdiend. Van iedere euro omzet in die sector blijft 40 eurocent over. Met aardgas wordt wel veel geld verdiend want dat wordt in Nederland geproduceerd.

Maar Nederland exporteert ook grote hoeveelheden aardolieproducten uit ruwe aardolie die uit het buitenland wordt gehaald. De import daarvan drukt de winst voor de Nederlandse export, aldus het statistiekbureau.