Twee ggz-instellingen in Limburg zijn op de vingers getikt door de Inspectie SZW. Uit onderzoek bleek dat stagiairs eigenlijk in dienst waren en recht hadden op een veel hogere vergoeding dan 300 euro per maand.

De instellingen zijn op de hoogte gebracht, meldt het ministerie van Sociale Zaken maandag. Hun stagebeleid is aangepast.

Het gaat om 32 werknemers die na een afgeronde opleiding aan het werk waren als stagiair. Zij werkten gemiddeld 32 uur per week. De instellingen moeten binnen vier weken de vergoeding alsnog aanvullen tot het minimumloon. De Inspectie zegt hierop te gaan toezien.

Verder is er nog een nader te bepalen boete voor de instellingen voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Beide instellingen hebben al tijdens de onderzoeksperiode maatregelen genomen. Sinds mei vorig jaar zijn de stagiairs al in dienst genomen tegen het minimumloon.

Sinds oktober 2016 krijgen alle werknemers een arbeidsovereenkomst conform cao-loon aangeboden. Beide ondernemingen zijn gestopt met het aanbieden van stageplaatsen aan mensen die hun opleiding hebben afgerond.