De rechtbank in Rotterdam heeft Zorginstelling Stichting Vivence Wonen II (ZSV Wonen) failliet verklaard nadat het Openbaar Ministerie hier een verzoek voor had ingediend.

Volgens het OM kwam de zorg voor cliënten in gevaar door een eerder faillissement van Zorginstelling Stichting Vivence. Door het wegvallen van Vivence kon ZSV Wonen de rekeningen niet meer betalen. 

Vivence bood zorg aan licht verstandelijk gehandicapten en huurde zo’n tachtig panden van ZSV Wonen waar cliënten begeleid konden wonen. Met het faillissement van ZSV Wonen kan een curator een andere zorgaanbieder vinden die de zorg voor de cliënten overneemt.

Naar een oud-bestuurder van ZSV Wonen en Vivence voert de opsporingsdienst van de Inspectie SZW een strafrechtelijk onderzoek. De voormalig bestuurder wordt ervan verdacht 735.000 euro te hebben onttrokken aan ZSV Wonen. Dit laatste bedrijf zou hebben geholpen met het witwassen van het bedrag.