AMSTERDAM - Het ziekteverzuim bij callcenters moet omlaag. Daartoe hebben onderzoeksbureau TNO en brancheorganisatie Coníche International een overeenkomst getekend. Het ziekteverzuim bij de callcenters is met negen procent relatief hoog. TNO en Coniche gaan nu per callcenter onderzoeken wat de oorzaken daarvoor zijn. Medewerkers moeten daartoe een vragenlijst invullen.

"Omdat medewerkers via die vragenlijst zelf aangeven wat volgens hen de problemen zijn, heb je altijd de juiste informatie," meent voorlichter Marco Vianen van Coníche International. "We gaan die gegevens naast elkaar leggen en zien dan precies waar per callcenter de problemen liggen. Zo proberen we grip te krijgen op het ziekteverzuim."