De Europese Commissie in Brussel accepteert het plan van de Nederlandse regering om het teveel aan mest terug te dringen. 

Als de Nederlandse boeren zich aan de limiet weten te houden, behouden ze dit jaar de flexibele mestregels die de EU hun al jaren gunt.

Dan valt er bovendien ook weer te praten over het behoud van deze uitzonderingspositie voor de jaren erna, maakte staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) vrijdag bekend.

Hij sprak eerder op de dag met EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu), die hem het vertrouwen gaf dat de soepele fosfaatrechtenregeling zou kunnen worden gered. Nederlandse boeren mogen daardoor meer mest blijven uitrijden dan hun collega's in andere EU-lidstaten.

Onderhandelingen

Aan de instemming van de Europese Commissie gingen lange onderhandelingen vooraf. Sinds Nederlandse boeren onbeperkt melk mogen produceren (sinds 2015), nam het mestoverschot snel toe en werd de Europese limiet fors overschreden.

Van Dam sprak daarom eind vorig jaar met de boeren af dat zij hun veestapel inkrimpen. Ook de zuivelsector en veevoerfabrikanten dragen een steentje bij. Die laatsten leveren bijvoorbeeld in het vervolg voer dat minder van het gewraakte fosfaat bevat.

Brussel gaf uiteindelijk groen licht toen Van Dam beloofde veel van de afspraken in regels te vatten. Daardoor is beter verzekerd dat ze worden uitgevoerd.

Brancheorganisaties

Brancheorganisaties LTO Nederland, NZO, NMV en het NAJK zijn tevreden met de gemaakte afspraken. Volgens LTO maken ze de weg vrij om met een schone lei te kunnen onderhandelen over de Nederlandse uitzonderingspositie voor de jaren die volgen.