In 2015 zijn ruim 23.000 mensen ontslagen via het UWV of de kantonrechter, ongeveer een kwart minder dan in het voorgaande jaar.

Ten opzichte van 2013 daalde het aantal met bijna de helft, zo maken het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het UWV maandag bekend.

Het aantal ontslagen via de kantonrechter daalde tussen 2013 en 2015 van 10.100 naar 5.600. Dit betreft alleen werknemers met een vast contract. Het aantal via het UWV afgehandelde ontslagzaken nam af van een piekniveau van 35.600 in 2013 naar 17.800 in 2015.

In 2013 werden zeven op de tien mensen als gevolg van een faillissement ontslagen. Dit gebeurt zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV. Het CBS heeft geen recentere cijfers over faillissementsontslagen.

Sinds op 1 juli 2015 de Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht is geworden, gelden nieuwe ontslagregels. Voor die tijd konden werkgevers kiezen of zij een ontslag via het UWV of de kantonrechter wilden laten plaatsvinden. Nu hangt de route af van de reden van het ontslag.

Bij bedrijfseconomische redenen of twee jaar arbeidsongeschiktheid komt de werkgever uit bij het UWV, in andere gevallen verloopt een ontslag via de rechter.

Bedrijfseconomische redenen

In 2015 werden 13.700 mensen via het UWV ontslagen om bedrijfseconomische redenen en 3.600 vanwege arbeidsongeschiktheid. Het aantal ontslagen om bedrijfseconomische redenen is tussen 2013 en 2015 ruim gehalveerd.

Bij zes op de tien ontslagen via het UWV ging het in 2015 om een 45-plusser. Het ging in totaal om ruim 5.700 mensen van 45 tot en met 54 jaar en bijna 5.100 mensen van 55 jaar en ouder.