UTRECHT - Het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten stapt eerder op. De bestuurders denken dat het hen niet lukt nog meer noodzakelijke bezuinigingen binnen de bond door te voeren. "De weerstand in de organisatie is te groot geworden", aldus voorzitter H. de Vries van FNV Bondgenoten donderdag.

Het hoofdbestuur rekent het zichzelf aan dat ondanks forse ingrepen als snijden in het personeelsbestand, het nog niet is gelukt om van FNV Bondgenoten een gezonde organisatie te maken. De vakbond houdt daarom vervroegd verkiezingen voor een nieuw bestuur. Aanvankelijk zou in januari 2004 een nieuw hoofdbestuur worden gekozen. Nu is het de bedoeling dat al aan het einde van dit jaar verkiezingen plaatsvinden.

'Forse ingrepen'

Volgens De Vries was het de bedoeling dat FNV Bondgenoten dit jaar op een tekort zou uitkomen van ongeveer 4,5 miljoen euro. "We kwamen na het eerste kwartaal al uit op een tekort van 1,9 miljoen euro. Forse ingrepen zijn nog steeds nodig."

Volgens de voorzitter is onder personeel en leden echter zoveel weerstand gegroeid, dat het hoofdbestuur er geen vertrouwen in heeft de reorganisatie tot een goed einde te brengen. "We hebben al heel wat voor elkaar gekregen, maar er lijkt een soort van metaalmoeheid te zijn op getreden. Het is beter als er een nieuw bestuur komt met nieuw krediet."

Pijnlijke maatregelen

In de afgelopen twee jaar zijn volgens De Vries pijnlijke maatregelen genomen voor zowel het personeel als de leden van de bond. "Het aantal werknemers is teruggebracht met ongeveer 20 procent, de jubileumuitkeringen zijn gehalveerd en de contributie is 10 procent verhoogd." FNV Bondgenoten telt momenteel circa achthonderd medewerkers.

De moeizame onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het eigen personeel maken de positie van het hoofdbestuur er niet makkelijker op. De loonkosten kunnen volgens de bond niet omhoog. Als dat wel gebeurt kan dat tientallen extra banen kosten. Daarnaast moeten problemen en vragen van leden goedkoper worden afgehandeld.

Herkiesbaar?

Het huidige hoofdbestuur blijft aan totdat een nieuw bestuur is gekozen, met alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden van dien. De Vries en zijn collega's in het hoofdbestuur beraden zich nog over de vraag of zij zich herkiesbaar stellen. Het parlement van de bond, de Bondsraad, buigt zich op 31 mei over de kwestie.

Voorzitter L. de Waal van de vakcentrale FNV betreurt de situatie waarin de grootste bond binnen de FNV-koepel verkeert. Hij beschouwt het echter als een interne aangelegenheid. "De bonden zijn geheel autonoom."