DEN HAAG - Minister Veerman van Landbouw gelooft niet in maatregelen tegen de aanhoudende prijzenoorlog tussen de supermarkten. Hij is echter bereid na te gaan op welke manier andere Europese landen dumpingpraktijken via de verkoop van levensmiddelen onder de inkoopprijs aanpakken.

"Ik ben geen voorstander van specifieke wetgeving", hield hij woensdag de Tweede Kamer tijdens het debat over zijn begroting van 2005 voor. CDA-Kamerlid Atsma stuurt aan op antidumpingmaatregelen, zoals landen als Frankrijk, Griekenland en Ierland hanteren om verkoop 'met verlies' tegen te gaan.

Veerman twijfelt er sterk aan of een verbod in de praktijk handhaafbaar is. De overheid kan in de prijzenoorlog alleen optreden als de mededingingsregels worden overtreden en concurrenten opzettelijk uit de markt gedrukt worden met te lage prijzen.