Steeds meer Bulgaren en Roemenen komen naar Nederland om te werken. Het aantal werknemers afkomstig uit Bulgarije steeg van drieduizend in 2013 naar achtduizend in 2015.

Onder Roemenen groeide het aantal van zesduizend naar dertienduizend, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De meeste arbeidsmigranten komen nog altijd uit Polen. Inmiddels zijn er 156.000 Poolse werknemers in Nederland. Er wonen in totaal zo'n 205.000 Polen in Nederland, van wie 80 procent een baan heeft als werknemer of zelfstandige.

Werkvergunning

Voor Bulgaren en Roemenen is het sinds 1 januari 2014 mogelijk om in Nederland te werken zonder werkvergunning. In dat jaar steeg het aantal Roemeense werknemers al aanzienlijk: van vierduizend personen tot tienduizend. Het aantal Bulgaarse werknemers verdubbelde in 2014 van drieduizend naar zeker zesduizend. In de cijfers zijn ook seizoenarbeiders meegenomen.

Hoewel het aantal werknemers uit Bulgarije en Roemenië groeide, daalde het aantal zelfstandigen in 2015. Dit komt volgens het CBS mogelijk door het plan om de VAR-verklaring af te schaffen. Deze verklaring bood voorheen de mogelijkheid om zonder werkvergunning in Nederland te werken.

Migrantenmonitor

Het CBS publiceerde vrijdag de Migrantenmonitor in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De monitor geeft een overzicht van de EU-migranten die werkzaam zijn in Nederland.

Het totale aantal migranten steeg met veertigduizend tussen 2013 en 2015 tot 855.000. Van deze groep waren 622.000 personen afkomstig uit één van de 27 EU-landen. En 193.000 personen kwamen uit kandidaat-lidstaten. Het grootste deel van deze groep was afkomstig uit Turkije (191.000 personen).

Het is niet duidelijk hoeveel EU-migranten zonder werk zich in Nederland begeven die niet zijn ingeschreven. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke aantallen mogelijk hoger liggen.