Beleidsmakers van de Bank of England (BoE) zijn positiever gestemd over de groei van de Britse economie dit jaar. De ramingen voor de economische groei dit jaar werden donderdag verhoogd van 1,4 naar 2 procent.

Het is de tweede keer sinds de beslissing van de Britten om uit de EU te stappen dat de rekenmeesters van de BoE hun verwachtingen voor de economische groei opschroeven.

Wel maken sommige beleidsbepalers zich zorgen over de oplopende inflatie, die wordt aangejaagd door de waardedaling van het Britse pond.

De herziene vooruitzichten volgen op beter dan verwachte cijfers van de economische groei en weerspiegelen onder meer een eenvoudiger begrotingsbeleid en hogere consumentenbestedingen. Ook kijkt de BoE iets rooskleuriger naar de te verwachten economische groei in 2018 en 2019.

Inflatie 

Verder werd de verwachting voor de inflatie iets verzacht. Voor dit jaar voorzien de beleidsmakers nog wel een gemiddelde stijging van het prijsniveau van 2,7 procent, ver boven het gewenste niveau van krap 2 procent. Tot en met 2019 zal deze afvlakken tot een niveau van 2,4 procent.

De BoE liet de rente in Groot-Brittannië onveranderd op het historisch lage niveau van 0,25 procent. Ook nam de centrale bank geen extra stimuleringsmaatregelen. De beslissing om de rente ongemoeid te laten werd unaniem genomen.