Zorgondernemers willen de zorg ‘menselijk’ en betaalbaar houden met de inzet van nieuwe technologie. Slimmere organisatie van de zorg moet volgens hen voorrang krijgen op ingrijpende herzieningen van het zorgstelsel.

"Ingrijpende stelselherzieningen zijn ongewenst, die houden zorgmedewerkers en anderen van het werk", zeggen de ondernemers, onder meer verenigd in de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Verbond van Verzekeraars, MKB-Nederland en VNO-NCW.

De organisaties bieden donderdag hun zogenoemde Zorgvisie aan  Minister Schippers (Volksgezondheid) aan. Het document is bedoeld als advies richting een nieuw kabinet. 

Veel handelingen die nu in het ziekenhuis plaatsvinden, kunnen vaker thuis bij de patiënt worden uitgevoerd, vinden de ondernemers.  

Mensgerichter

"Door te investeren in digitale zorg dicht bij de patiënt én beter samen te werken, wordt de zorg mensgerichter, beter en leuker om in te werken. Bovendien lopen de zorgpremies voor iedereen minder hard op", zeggen de organisaties.

De verschuiving van ziekenhuis naar huis en het toepassen van innovaties zou volgens hen op jaarbasis minimaal 1,5 miljard euro aan kosten kunnen besparen. "Waarschijnlijk nog veel meer" aldus de ondernemers.

De Nederlandse zorg scoort internationaal hoog waar het kwaliteit betreft, echter lopen de kosten ieder jaar verder op, weten ook de ondernemers. Desondanks noemen zij een eenzijdige focus op kostenbeheersing "niet toekomstbestendig".

Kosten

Onder meer de kostenbeheersing is aanleiding voor een discussie over herziening van het zorgstelsel of marktwerking in de zorg.

"Wij denken dat zo’n discussie afleidt van waar het echt om gaat. Marktwerking is geen doel op zich. Excellente, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg, met voldoende keuzevrijheid voor de patiënt, is dat wel."

De ondernemers wensen daarom voort te bouwen op de 'sterktes' van het huidige systeem. "De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een enorme transformatie door digitalisering", zeggen ze. "Dat  maakt het mogelijk dat zorg steeds meer maatwerk wordt."