NEW YORK - Wal-Mart, het grootste supermarktconcern ter wereld, heeft in het derde kwartaal van zijn boekjaar (de periode tot eind oktober) een stijging van de nettowinst geboekt met 14 procent tot 2,28 miljard dollar. De omzet nam toe met 9,7 procent tot 68,5 miljard dollar, zo heeft het Amerikaanse bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Het winstcijfer komt overeen met de prognoses van analisten, maar de omzet viel wat tegen. Wal-Mart zelf is ontevreden over de gang van zaken bij het belangrijkste onderdeel, de winkels onder eigen naam. De stijging van het bedrijfsresultaat bleef daar achter bij de omzetgroei van 8,3 procent tot 45,8 miljard dollar. De omzet in het buitenland, onder meer van de Britse dochter Asda, nam toe met 18 procent tot 13,5 miljard dollar.