De groei van de Franse economie is in het vierde kwartaal aangetrokken. Het bruto binnenlands product (bbp) nam met 0,4 procent toe, na een stijging met 0,2 procent in het derde kwartaal.

 Dat blijkt dinsdag uit een eerste raming van het Franse statistiekbureau Insee.

Met name de consumptie leverde een flink grotere bijdrage aan de groei. Die nam in het vierde kwartaal met 0,6 procent toe, tegen een stijging met 0,1 procent in de voorgaande periode. Ook de investeringen en de export namen sterker toe dan in het derde kwartaal, terwijl de import een tragere groei liet zien.

Over heel 2016 nam de Franse economie met 1,1 procent in omvang toe. Dat is iets minder sterk dan de 1,2 procent groei die over 2015 werd gemeten. De groeicijfers voor de op een na grootse economie van het eurogebied komen overeen met de gemiddelde verwachtingen van economen.

Daarnaast bleek dinsdag uit voorlopige inflatiecijfers dat het leven in Frankrijk in januari per saldo 1,6 procent duurder is geworden vergeleken met een jaar eerder. Daarmee steeg het gemiddelde prijsniveau twee keer zo hard als in december, en ook sterker dan economen in doorsnee hadden voorzien.