Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Aantal vacatures stijgt richting pre-crisisniveau

Het aantal vacatures stijgt dit jaar richting het niveau van 2006 tot 2008, de topjaren van voor de financiële crisis.
Door NU.nl

Dit jaar komen er naar verwachting 965.000 vacatures bij, staat in de arbeidsmarktprognose voor 2017 van uitkeringsinstantie UWV. In de jaren voor de crisis kwam dat aantal net uit boven de 1 miljoen.

Sinds 2014 stijgt het aantal vacatures weer. Dit jaar verwacht het UWV een toename van 39.000, een toename van 4 procent ten opzichte van 2016. Een half jaar geleden was de prognose van het UWV voor 2017 met 871.000 vacatures nog een stuk lager.   

Met name in de detailhandel (169.000) en de sector zorg en welzijn (131.000) zijn er meer vacatures. Hoewel er in de detailhandel sprake is van veel failissementen, is deze groei volgens het UWV vooral te danken aan de groeiende economie. Consumenten geven weer meer uit.   

Ook de werkgelegenheid neemt dit jaar toe. Als er wordt gekeken naar voltijd, deeltijd, vast en zzp neemt volgens het UWV dit jaar het aantal banen toe met 138.000 naar ruim tien miljoen. De groei werd een half jaar geleden nog geschat op 95.000.

De positieve veranderingen voor 2017 vergeleken met de prognose van een half jaar terug zijn te verklaren door de sneller groeiende economie. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de groeicijfers meerdere keren opwaarts moeten bijstellen. Dat heeft ook invloed op de arbeidsmarkt.   

Flexbanen

Het aantal banen voor werknemers groeit dit jaar naar verwachting met 118.000, een stijging van 1,5 procent. Ook zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) krijgen er meer werk bij.

Het zijn vooral de zogenoemde flexibele banen zoals tijdelijke contracten, uitzendkrachten en zzp'ers die voor de groei zorgen.

Deze verwachting is een tegenvaller voor het kabinet, dat juist als speerpunt heeft het aantal flexbanen terug te dringen ten behoeve van het aantal vaste banen. Het aantal vaste banen stijgt ook, maar niet zo hard als het aantal flexcontracten.

De stijging van de flexbanen kan het UWV niet precies verklaren. De uitkeringsinstantie vermoedt dat dit te maken heeft met de aantrekkende economie. 

Vanwege die economische groei, kunnen consumenten ook meer besteden. Het UWV verwacht daarom dat er meer werk ontstaat in de sectoren die nauw zijn verweven met consumentenuitgaven, zoals de horeca en de detailhandel.

Niet iedere sector krijgt er meer werk bij. De financiële dienstverlening krijgt dit jaar vanwege de digitalisering te maken met een krimp, een trend waarmee de sector al jaren kampt. Dat geldt ook voor het openbaar bestuur, de tweede sector waarin de werkgelegenheid dit jaar waarschijnlijk daalt. Dat is ook een gevolg van een kleinere overheid.

Zzp'ers

De groei van het aantal zzp'ers bleef vorig jaar nog beperkt vanwege de onduidelijkheid over de nieuwe zzp-wet. Zelfstandigen mogen geen VAR-verklaring meer gebruiken, maar moeten werken met zogenoemde modelovereenkomsten. 

De belangrijkste reden is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en om vanaf nu ook opdrachtgevers aansprakelijk te maken als de regels niet worden nageleefd.

Het grootste schokeffect door de nieuwe wet was vorig jaar te zien. Dit jaar voorziet het UWV nog steeds een groei van het aantal zelfstandigen, maar er is nog wel enige voorzichtigheid, de kou is nog niet uit de lucht. Het is niet te zeggen of dit een direct gevolg is van de nieuwe wet- en regelgeving, maar het is wel een logische aanname.

Uitkeringen

De economische groei zorgt ook voor een daling van het aantal WW-uitkeringen. Het UWV verwacht dat er in 2017 43.000 minder uitkeringen worden verstrekt vergeleken met vorig jaar.

Daar tegenover staat een toename van het aantal arbeidsongeschiktheids-, ziekte-, en zorguitkeringen. Al met al wordt er dit jaar 214 miljoen euro minder uitgegeven aan uitkeringen.

Aanbevolen artikelen