De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de economie dit jaar met 2,3 procent zal groeien. De Nederlandse economie is de zogeheten 'dubbele dip' inmiddels ruim te boven.

Dit schrijft de centrale bank in een maandag gepubliceerde raming voor de Nederlandse economie. Bij een eerdere raming in juni ging DNB voor 2017 nog uit van een groei van 1,9 procent.

Voor 2018 wordt een economische groei verwacht van 1,7 procent. Dat is wel iets minder dan de eerder geraamde 2 procent. In 2015 en 2016 groeide de economie met respectievelijk 2 en 2,1 procent. 

Overheidsfinanciën

Verder zorgt de economische groei voor een "aanzienlijke verbetering" van de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2016 verandert naar een begrotingsoverschot van 0,2 procent in 2018. De staatsschuld krimpt volgens de raming dit jaar naar 59,3 procent en volgend jaar naar 56,5 procent. 

De centrale bank gaat verder uit van een fors oplopende inflatie van 0,1 procent vorig jaar naar 1,4 procent in 2017 en 1,3 procent in 2018.

Arbeidsmarkt

Verder blijft de arbeidsmarkt volgens DNB "positief verrassen". De werkloosheid daalt dit jaar naar verwachting naar 5,5 procent en volgend jaar naar 5,3 procent. En de werkgelegenheid groeit met respectievelijk 1,3 procent en 1 procent.

"Naar verwachting zullen de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vanaf dit jaar een gunstig signaal zijn voor personen die nog niet actief zijn om tot de arbeidsmarkt toe te treden." Hierdoor zal de werkloosheid in de jaren 2017 en 2018 wat minder hard dalen dan in 2016.

Hoewel het aantal werknemers met een vast contract in 2016 voor het eerst sinds de start van de crisis weer is toegenomen, ziet de centrale bank nog "geen overtuigende signalen" dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt tot stilstand is gekomen.

De groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is vorig jaar gestokt, maar het is nog te vroeg om vast te stellen waarom dit is gebeurd. Bovendien zijn er grote verschillen per beroepsgroep, zodat er geen sprake is van een generieke daling.

Wereldeconomie

Nederland kan verder profiteren van een aantrekkende mondiale groei. De wereldeconomie groeit dit jaar naar verwachting met 3,2 procent en volgend jaar zelfs met 3,7 procent. Maar onzekerheid rondom het beleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, de gevolgen van de Brexit en onevenwichtigheden in de Chinese economie kunnen negatieve gevolgen hebben voor de mondiale groei.

"De negatieve effecten van mogelijk toenemend protectionisme en patriottisme zullen zich naar verwachting vooral op de wat langere termijn manifesteren", aldus de toezichthouder.

Maar een ruimer begrotingsbeleid in de Verenigde Staten kan op korte termijn leiden tot een hogere economische groei in Nederland. DNB gaat bij een scenario van extra publieke investeringen en een verlaging van de winstbelasting in de VS uit van 0,2 procentpunt meer groei voor Nederland in zowel 2018 als 2019.

Recessie

Gekeken naar bbp gecorrigeerd voor inflatie (het reële bbp), kwam de economie in 2015 al terug op het niveau van kort voor de diepe recessie van 2009.

"Na het krachtige herstel in 2015 neemt de bbp-groei in 2016 en 2017 verder toe in tempo, om daarna in een rustiger, solide tempo door te groeien", stelt DNB. In 2018 zal het reële bbp naar verwachting ruim 7 procent groter zijn dan voor het uitbreken van de crisis.

Consumentenvertrouwen

De toezichthouder haalt aan dat het consumentenvertrouwen nu groot is, de consumptie is toegenomen en dat de opleving van de woningmarkt aanhoudt. Daarnaast is de situatie van bedrijven in veel opzichten terug op het niveau van voor de crisis.

Sinds 2015 steunt het economische herstel met name op de binnenlandse bestedingen. Dit zal ook in de komende jaren het geval zijn. Maar door de stevig oplopende inflatie zullen de bestedingen van consumenten in 2018 naar verwachting wat minder hard toenemen. De groei van de bestedingen zal verder geremd worden doordat de huizenprijzen minder hard zullen stijgen. 

"Ook keert de groei van de woninginvesteringen na een inhaalslag terug naar een normaler tempo." In 2015 namen de investeringen in woningen (nieuwbouw, verbouwingen en overdrachtskosten) nog met 27 procent toe. In 2018 zal dat naar verwachting uitkomen op het langjarige gemiddelde van ongeveer 5 procent.

Bedrijfskredieten

DNB meldt verder dat bij een meerderheid van de banken de vraag naar bedrijfskredieten al sinds het tweede kwartaal van 2015 groeit. De centrale bank denkt dat de totale bancaire kredietgroei dit jaar langzaam zal toenemen met 0,2 procent in 2017 en 1,5 procent in 2018. Volgens de raming van DNB kunnen banken aan die groeiende vraag voldoen. 

"Maar indien zij daarin onverhoopt terughoudender zouden worden, kan dat een belemmering gaan vormen voor de externe financiering van bedrijven", waarschuwt de toezichthouder. "Kleinere bedrijven kunnen daar in verhouding sterker door worden geraakt, omdat ook grotere bedrijven gemakkelijker toegang hebben tot andere bronnen van financiering van bancair krediet."

Hypotheekrenteaftrek

DNB pleit maandag opnieuw voor een verdere inperking van de hypotheekrenteaftrek en een pensioenstelsel met meer ruimte voor individueel maatwerk. Verder vindt de centrale bank dat de Nederlandse economie schokbestendiger gemaakt kan worden door in goede jaren wat meer te sparen. ''Maar daar zijn we niet zo goed in'', stelde DNB-directeur Job Swank tijdens een toelichting op de ramingen.

Het pleidooi van een aantal politieke partijen om de AOW-leeftijd weer naar 65 jaar te verlagen, vindt Swank een slecht plan. "Buitengewoon jammer dat dit weer opkomt'', zei hij. "Iedereen weet dat dit miljarden gaat kosten, het is niet nodig en niet op te brengen." De verhoging is volgens hem juist een van de meest geslaagde hervormingen van de laatste jaren.