De financiële prikkel om te investeren in het verlagen van de CO2-uitstoot ontbreekt vaak. Er zijn meer investeringen nodig als Nederland de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs wil halen.

Dit schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) in een donderdag gepubliceerd rapport. De opstellers wijten het gebrek aan investeringen aan de lage prijs voor het uitstoten van het schadelijke broeikasgas CO2.

De centrale bank adviseert het uitstoten van CO2 duurder te maken via het emissierechtensysteem van de Europese Unie. In Europa moeten partijen die koolstofdioxide willen uitstoten speciale emissierechten kopen. Vanuit Brussel wordt bepaald hoeveel van die emissierechten er zijn.

Het doel is om de markt zijn gang te laten gaan zodat op de meest efficiënte manier de uitstoot van het broeikasgas wordt verlaagd.

Animatie door in60seconds

Gratis 

Maar er zijn te veel rechten en sommige bedrijven krijgen ook veel emissierechten gratis. Zo kost het weinig voor bedrijven om CO2 uit te stoten en is er weinig stimulans om groene investeringen te doen.

Als overheden ervoor zorgen dat die prijs omhooggaat, zullen ondernemingen ook meer groene investeringen doen, denkt DNB.

Verder moet de energiebelasting beter worden vormgegeven, vindt DNB. Voor sectoren die niet onder het Europese emissierechtensysteem vallen, zorgt de energiebelasting niet voor een consistente hoge CO2-prijs.  

Ook is er te weinig langetermijnbeleid van de overheid, volgens de DNB. Voor bedrijven is het daarom onzeker om de vaak grote investeringen in projecten te doen die pas jaren later renderen.