De economie van Groot-Brittannië is vorig kwartaal iets sterker gegroeid dan verwacht. 

Dat blijkt uit een eerste raming die het Britse statistiekbureau donderdag heeft gepubliceerd.

De Britse economie groeide in de laatste drie maanden van vorig jaar met 0,6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Daarmee was de groei even sterk als in het derde kwartaal, terwijl economen in doorsnee rekenden op een afname tot 0,5 procent.

Aanzienlijke vertraging 

In heel 2016 kwam de groei uit op 2 procent, na een plus van 2,2 procent in 2015. Voor dit jaar wordt over het algemeen wel een aanzienlijke vertraging verwacht, tot iets meer dan 1 procent. Die terugval hangt samen met de verwachte gevolgen van de brexit.

Vooralsnog heeft het besluit van de Britten om de EU te verlaten de economie beduidend minder geschaad dan vooraf werd gevreesd.

Concrete vormen 

Daar staat tegenover dat de brexit nog geen concrete vormen heeft aangenomen en de afgelopen maanden vooral heeft gezorgd voor een daling van het Britse pond. Die is gunstig voor Britse bedrijven die actief zijn op buitenlandse markten.

ING-econoom James Knightley sprak in een reactie van een respectabele groei in 2016, gezien alle onrust rond de brexit. Volgens hem neemt de onzekerheid in het Britse bedrijfsleven nu echter serieuze vormen aan, terwijl de werkgelegenheid de afgelopen maanden al afnam. Verder komt de koopkracht van Britten steeds meer onder druk te staan door de daling van het pond, die importgoederen duurder maakt.