DEN HAAG - VVD-minister Dekker (Volkshuisvesting) wil in de volgende regeerperiode de hypotheekrenteaftrek ter discussie stellen. "Ik pleit dan wel voor een fundamenteel onderzoek, waarbij de hele woningmarkt wordt betrokken", zei zij maandag in de Volkskrant. "Je moet het heel diepgaand bekijken, je hele systeem tegen het licht houden. Vervolgens moet de politiek het echt op de agenda willen zetten en beslissen of en op welke termijn we veranderingen willen doorvoeren."

Het huidige systeem van hypotheekrenteaftek, dat vooral huizenbezitters met een hoog inkomen en een hoge hypotheek bevoordeelt, staat weliswaar al enige tijd ter discussie, maar tot nu toe komen de critici vooral uit linkse hoek. Het kabinet wil op voorhand niets veranderen aan de regeling. Het is daarom opmerkelijk dat een prominente VVD'er en minister pleit voor een evaluatie en eventueel een aanpassing van het systeem.

Hypotheekrente

In reactie laten de twee bewindslieden van het ministerie van Financiën, VVD-minister Zalm en CDA-staatssecretaris Wijn, weten een discussie over de hypotheekrenteaftrek helemaal niet aan de orde te vinden. Volgens Zalm stelt zijn partijgenote vast dat er in de volgende kabinetsperiode een discussie kan komen, maar wenst zij die niet.

Zalm en Wijn wijzen er, volgens hun woordvoerder, maandag op dat er de laatste jaren al een aantal beperkingen is aangebracht in de hypotheekrenteaftrek, zoals de maximale termijn van 30 jaar en het schrappen van renteaftrek voor consumptieve bestedingen, Over verdere aanpassingen valt met hen niet te praten, stelt de zegsman.

Wooncorporaties

Dekker weet zich wel gesteund door voorzitter Van Leeuwen van Aedes, de koepel van wooncorporaties. Die pleitte afgelopen donderdag op het jaarlijkse congres van zijn club voor een 'integraal stelsel voor vraagondersteuning' op het terrein van wonen.

Een discussie over de hypotheekrenteaftrek is dan onafwendbaar. Van Leeuwen zei het jammer te vinden dat het kabinet daarvoor 'wegduikt'. Het zou volgens hem goed zijn als "een paar jonge honden op de ministeries van VROM en Financiën hun denkkracht mogen inzetten om vooruit te denken. Misschien helpt het als we afspreken dat we ze verkenners noemen?".

Op de achtergrond speelt mee dat Dekker in haar nieuwe huurbeleid, dat zij in het kabinet deze week moet verdedigen, wil toestaan dat de wooncorporaties de huren fors verhogen. Die moeten daarvoor wel meebetalen aan de kosten aan huursubsidie. Van Leeuwen waarschuwde Dekker dat "Aedes geen open einde karakter accepteert".