Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, hoopt dat voor een volgend regeerakkoord resultaten zijn uit een onderzoek naar aanpassing van de arbeidswetgeving.

Dit schrijft hij in een brief aan brancheorganisaties. Een vergelijkbare brief gaat later naar VAR-houders. 

Het onderzoek wordt gehouden om de onduidelijkheid over de invoering van de Wet DBA, die de verhoudingen tussen opdrachtgever en zelfstandige bepaalt, op te lossen.

Met de nieuwe wet, de opvolger van VAR-verklaring, moet schijnzelfstandigheid onder zzp’ers worden tegengegaan. Modelovereenkomsten zouden duidelijkheid moeten creëren of er sprake zou zijn van een dienstverband of niet, maar in de praktijk bleken veel opdrachtgevers geen zelfstandigen meer in te huren.

Betrokken partijen wezen erop dat de huidige definitie van loondienst uit 1907 stamt en niet meer aansluit op de praktijk.

Kwaadwillenden 

Veel brancheorganisaties zegden hun steun op in de wet. Uiteindelijk besloot Wiebes om het instellen van naheffingen uit te stellen tot 2018, met uitzondering van “kwaadwillenden”.

Onder kwaadwillen wordt verstaan: "de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast."