De overname van Laurus door Casino blijkt een moeizaam proces

DEN BOSCH - De overname van Laurus door Casino is een moeizaam proces. Beide partijen sloten dinsdag een voolopig akkoord, maar de Fransen houden nog steeds een slag om de arm. Grootaandeelhouder E. Albada Jelgersma wacht een definitief akkoord niet af en stapt per onmiddellijk uit de raad van commissarissen.

Er is inmiddels een 'master agreement' getekend en het plan is om op 3 juni of later de verdere details te regelen. De 'master agreement' kan door de banken (ABN Amro, ING en Rabobank) worden ontbonden als zich ernstige claims voordoen, de uitvoering van de overeenkomst vertraagd wordt, de aandeelhouders niet instemmen met het plan, of als Laurus zelf zich niet aan de afspraken houdt.

Jelgersma

Grootaandeelhouder van Laurus E. Albada Jelgersma heeft zich gevoegd bij de aandeelhouders die naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam zijn gestapt. De aandeelhouders willen dat de overname door Casino wordt opgeschort en de commissarissen worden geschorst. Ook moet er een onderzoek komen naar wanbeleid.

Inmiddels tien aandeelhouders pleiten woensdag voor de Ondernemingskamer onder meer voor een onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij het noodlijdende concern. Zij willen verder dat de commissarissen worden geschorst en ook dat de overname door de Franse supermarktonderneming Casino wordt bevroren.

Aanvankelijk bestond de groep klagers uit negen aandeelhouders, maar volgens de advocaat is daar een tiende, uit Canada, bijgekomen. De overigen komen uit België en de Nederlandse Antillen. Samen vertegenwoordigen zij bijna 1 procent van het totale aandelenkapitaal. Maar nu grootaandeelhouder Albada Jelgerma zijn 35 procent er heeft bijgevoegd, is dat percentage opgelopen tot 36.