Het Kadaster heeft in december vorig jaar 25.280 verkochte woningen geregistreerd.

Dat is een stijging van 17,2 procent vergeleken met een jaar eerder, toen er 21.566 woningen van eigenaar wisselden. Vergeleken met de voorgaande maand werden er 38,5 procent meer huizen verkocht in december.

Ten opzichte van een jaar eerder werd bij alle woningtypen een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen opgetekend.

Bij hoekwoningen was de stijging het kleinst met 14,4 procent, terwijl bij twee-onder-een-kapwoningen met 22,5 procent de grootste toename te zien was. 

Vergeleken met november was de stijging bij twee-onder-een-kapwoningen eveneens het grootst en bij appartementen het kleinst.

Provincies

In alle provincies is het aantal verkochte woningen toegenomen, vergeleken met een jaar eerder. De stijging was het grootst in Gelderland met 33,1 procent en het kleinst in Noord-Holland met 2 procent.

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in december toe met 18 procent. Er vonden 177 executieveilingen plaats, 43,3 procent minder dan een jaar eerder.

Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven, het moment van eigendomsoverdracht.