De wereldeconomie toont verbetering na de matige groei van vorig jaar. Het is echter onduidelijk of die lijn kan worden doorgetrokken, zolang onbekend is hoe het economische beleid van de Verenigde Staten er onder president Donald Trump uit gaat zien. 

Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een maandag gepubliceerd rapport.

Daarin houdt het fonds vast aan zijn vorige prognoses, van het afgelopen najaar. Die wijzen op een aantrekkende economische groei, dankzij een flinke comeback van opkomende economieën en aanhoudend herstel in Europa en de VS.

Het IMF rekent erop dat de internationale economie in 2017 en 2018 met gemiddeld 3,5 procent groeit, na een terugval tot 3,1 procent vorig jaar.

Onzekerheid

De onzekerheid rond de ramingen is echter bijzonder groot, stelde IMF-hoofdeconoom Maurice Obstfeld. Op korte termijn wordt verwacht dat Trump de groei in de VS zal aanjagen. De kans bestaat echter dat daarmee ook de inflatie sterk zal toenemen, waardoor de rente in de VS sneller omhoog zal gaan dan nu wordt verwacht.

Daarmee zou het beleid de dollar duurder maken, de groei drukken en de overheidsfinanciën van de VS verder uit het lood slaan.

De onevenwichtigheden in de wereld zouden er door toenemen, wat andere landen zou kunnen verleiden tot maatregelen om hun eigen economie te beschermen.

''De details van het Amerikaanse beleid zijn van belang'', concludeerde Obstfeld dan ook. ''Zodra die duidelijker worden, zullen we onze prognoses en de verwachtingen voor de gevolgen voor andere landen bijstellen.''

De groei in de eurozone blijft volgens het IMF dit en volgend jaar steken op 1,6 procent, na een plus van 1,7 procent vorig jaar. Voor Duitsland wordt daarbij gerekend op een groei van 1,5 procent in 2017 en 2018.

Het IMF gaf geen nieuwe prognose voor de Nederlandse economie, nadat in oktober een groei van 1,6 procent in 2017 werd voorspeld. Het CPB voorziet dit jaar een vooruitgang met 2,1 procent.

Dit wil Trump gaan doen als president van de Verenigde Staten
Dit wil Trump gaan doen als president van de Verenigde Staten