DEN HAAG - De Nederlandse industrie heeft in september van dit jaar 9 procent meer omgezet dan in dezelfde maand van 2003. Dat kwam vooral door een stijging van de afzetprijzen met 7 procent. De stijging van de prijzen kwam hoofdzakelijk voor rekening van de aardolie- en chemische industrie.

Uit woensdag gepubliceerde voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de industrie in september in Nederland 5 procent meer omzet boekte. De industriële export groeide met 12 procent.

De industriële productie is in de maanden augustus en september met een half procent gedaald vergeleken met de twee voorgaande maanden. De productie van consumptiegoederen steeg in deze periode, terwijl de productie van grondstoffen en halffabrikaten juist daalde.