VOORBURG - De vertraging van de economische groei begint door te werken in de werkgelegenheid. In de maanden februari tot en met april kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op gemiddeld .000. Dat zijn er 12.000 meer dan een jaar geleden.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (
CBS

Het is voor het eerst dat de huidige vertraging van de economie gevolgen heeft voor de werkloosheid, aldus het CBS. De economische groei is vanaf het begin van 2001 al laag, maar zorgde pas vanaf het derde kwartaal voor een afvlakkende werkgelegenheid. Door de krapte op de arbeidsmarkt liep de werkloosheid niet direct op.

De werkloosheid is nog lang niet zo hoog als een decennium geleden. In 1992 nam het aantal werklozen opeens snel toe tot een half miljoen werklozen in 1994. Daarna zette een daling in, die in tot stilstand kwam. Een jaar lang schommelde het aantal tussen .000 en 150.000 om in de laatste maanden weer te stijgen.

Iets meer dan helft (86.000) van de werklozen was man. 112.000 mensen waren korter dan een jaar ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (onder meer het oude Arbeidsbureau). Het werkloosheidspercentage op de totale beroepsbevolking bedraagt nu ,3. Over heel 2001 was dat nog 2,0 procent.