AMSTERDAM - De goederenoverslag in de Zeehavens Amsterdam (IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam) is in de eerste negen maanden van dit jaar met 16 procent gegroeid in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Amsterdam groeide de goederenoverslag met ruim 20 procent. Daarmee behoort Zeehavens Amsterdam weer tot een van de snelstgroeiende havens in Europa.

Blijkens een persbericht van de haven nam de overslag van vloeibaar massagoed toe met 41 procent. De groei van droge massagoederen kwam uit op 12 procent. Daarentegen daalde de overslag in de stukgoedsector met 8,3 procent. In totaal werd er 55 miljoen ton overgeslagen, waarvan 38,8 miljoen ton in Amsterdam.

De Amsterdamse havenwethouder Van der Horst verwacht op basis van deze cijfers dat 2004 het record van 70,4 miljoen ton uit 2002 zal overtreffen. De groei van de havenindustrie is van belang voor de economie van de noordvleugel van de Randstad en voor de internationale concurrentiepositie van Nederland, aldus de wethouder in een reactie.

De sterke groei van vloeibaar massagoed wordt vooral veroorzaakt door de grote vraag naar benzine. Amsterdam speelt een grote rol op de markt van het mengen ('verdelen') en de opslag van benzines. Ook de kolenoverslag in Zeehavens Amsterdam breidde zich uit. Dat is het gevolg van de gestegen vraag van de industrie en aanvulling van voorraden.