Rabobank wil voor minstens 1 miljard euro aan nieuwe certificaten uitgeven om de kapitaalbuffers te versterken. Daarmee anticipeert de bank naar eigen zeggen op een verwachte verscherping van de kapitaaleisen.

De certificaten worden verkocht aan zowel particuliere als institutionele beleggers, en kunnen worden aangeboden met een korting op de huidige handelsprijs.

De inschrijving voor particuliere beleggers sluit op 16 januari om 17.30 uur. Op dit moment heeft Rabobank voor 5,9 miljard euro aan certificaten uitstaan bij beleggers.

Rabobank meldde ook dat het resultaat over de tweede helft van 2016 wordt gedrukt door een afboeking van 700 miljoen euro op het belang in Achmea. Dat heeft te maken met ontwikkelingen in de verzekeringsbranche. Daar staan wel lagere kosten voor kredietverliezen en de positieve effecten van kostenbesparingen tegenover.

De certificaten van Rabobank zijn achtergesteld schuldpapier dat meetelt als eigen vermogen. Doel van de bank is om de kapitaalbuffer, bedoeld om eventuele kredietverliezen op te vangen, in 2020 te laten uitkomen op minstens 14 procent van de totale, naar risico gewogen leningenportefeuille.

Huidige bankenregels

Halverwege 2016 was dat 13,4 procent, en daar is in de tweede jaarhelft vermoedelijk nog wat bij gekomen. Daarmee voldoet Rabobank ruimschoots aan de huidige bankenregels. Maar op termijn zullen banken naar verwachting nog grotere kapitaalreserves moeten aanhouden.

Rabobank maakt niet genoeg winst om de buffers op eigen kracht op het gewenste niveau te brengen. Naast het uitgeven van nieuwe certificaten blijft de bank zijn balans verkleinen door leningen door te verkopen aan investeerders. Ook dat is een manier om de buffers te verhogen.