ROTTERDAM - Rodamco Europe heeft het afgelopen kwartaal fors meer winst gemaakt. De nettowinst van de vastgoedbelegger kwam uit op 114,2 miljoen euro, een stijging van 144 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De winststijging komt voor het grootste deel op het conto van de waardering van beleggingen, die voor meer geld in de boeken kwamen te staan.

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die de vastgoedonderneming maandag heeft gepubliceerd. De herwaardering van vastgoedinvesteringen droeg voor 27,4 miljoen euro bij aan het resultaat. In dezelfde periode vorig jaar leverde de herwaardering een min van 23,4 miljoen euro op. Vooral de winkelcentra die Rodamco in Nederland bezit stegen in waarde, met 12 miljoen euro.

Het directe beleggingsresultaat van de vastgoedondernemer steeg afgelopen kwartaal met ruim 13 procent tot 84,7 miljoen euro. Het directe resultaat is het bedrag dat Rodamco Europe verdient met de exploitatie van vastgoed.

De goede kwartaalcijfers hebben Rodamco ertoe gebracht de winstverwachting voor 2004 te verhogen. Bestuursvoorzitter M. Hulshoff rekent dit jaar op een stijging van het direct beleggingsresultaat met 7 procent. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers ging de topman nog uit van een winststijging met 5 procent. De gevolgen van herwaarderingen zijn in deze prognose niet meegenomen.

Belegger

Rodamco is de grootste belegger in Europees vastgoed met een beursnotering. De onderneming baat voornamelijk winkelcentra uit, in onder meer Nederland, Frankrijk, Zweden en in Centraal-Europa. Daarnaast exploiteert Rodamco Europe ook kantoren.

De vastgoedbelegger wist zijn bezit goed te verhuren. Afgelopen kwartaal werd 96,6 procent van het vastgoed verhuurd. Een jaar eerder bedroeg de bezettingsgraag 96,8 procent.