BERLIJN - In Duitsland is dit weekeinde de discussie over verlenging van de werkweek in alle hevigheid gevoerd. De voorman van de Duitse industrielobby, M. Rogowksi, pleitte voor invoering van de 40-urige werkweek om de economische groei te stimuleren. Dat staat gelijk aan het schrappen van elf nationale feestdagen, meent hij.

Hij reageerde daarmee op het besluit van de regering af te zien van haar plannen de nationale feestdag van 3 oktober op te heffen en in plaats daarvan de dag van de nationale eenwording voortaan op de eerste zondag van oktober te herdenken. Het plan stuitte op zoveel verzet binnen de regeringscoalitie van SPD en De Groenen, dat de regering er vrijdag vanaf zag. Ook de oppositie hekelde het plan.

De suggestie voor een verlenging van de werkweek werd onmiddellijk afgewezen door Rainer Wend, voorzitter van de parlementscommissie voor economie en arbeid. Sommige werkgeversorganisaties gebruiken het moeilijke economische klimaat in Duitsland om een terugkeer te bewerkstelligen van arbeidsomstandigheden die al tientallen jaren geleden zijn afgeschaft, zei hij.

Kerk

Ook de kerk mengde zich in het debat. De voorzitter van de Duitse bisschopsconferentie, kardinaal Lehman, ziet niets in afschaffing van feestdagen. Een 40-urige werkweek, of het afzien van vakantiedagen spreekt hem meer aan.