DEN HAAG - De Tweede Kamer is ingenomen met het sociaal akkoord over onder meer VUT, prepensioen en WAO dat kabinet, werkgevers en vakbonden vrijdagnacht hebben gesloten. De PvdA zegt opgetogen te zijn over de doorbraak, het CDA spreekt van een "mooi, breed pakket".

CDA-Kamerlid Verburg noemt het akkoord historisch. "Dit is zonder precedent. Zo breed als het akkoord nu is, was eerder niet mogelijk." Belangrijke doorbraak is volgens Verburg dat de focus niet meer gericht was op VUT en prepensioen, maar dat de bonden zich nu ook gecommitteerd hebben aan een levensloopregeling en herkeuring van WAO'ers.

VVD-Kamerlid De Vries vindt het akkoord "niet zo schokkend". Het gaat volgens haar om technische wijzigingen die niet met massale acties afgedwongen hoefden te worden. "Maar we zijn blij dat het akkoord er is. In essentie is er niets gewijzigd." De Vries hamert erop dat de bonden zich moeten houden aan de toezegging uiterst terughoudend te zijn met looneisen.

Echt winnaars

PvdA-leider Bos ziet de bonden als de echte winnaars van het akkoord. Hij stelt dat het kabinet nu voorstellen van de bonden en de oppositie in de Tweede Kamer overneemt, terwijl daar eerder geen ruimte voor was. De acties van de afgelopen tijd waren volgens hem niet nodig geweest als het kabinet de bonden al eerder tegemoet was gekomen.

Volgens Verburg snijdt dit geen hout. "Er was een proces voor nodig om draagvlak te creëren. Ook de acties van de bonden hoorden daarbij." Zij wil niet van winnaars spreken.

Maar ook fractievoorzitter Halsema van GroenLinks in de Tweede Kamer ziet het akkoord als winst voor de bonden die met de grote demonstratie in Amsterdam is afgedwongen.

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en de PGGM, het pensioenfonds voor zorg en welzijn, hebben positief gereageerd op de pensioenafspraken in het akkoord. Zij willen wel meer tijd voor de uitvoering. Het kabinet wil de nieuwe regelingen per 1 januari 2006 invoeren. PGGM pleit voor een jaar uitstel en de VB spreekt van een overgangstermijn tot 1 januari 2008.

Kritisch

Vakbond De Unie, de grootste bond van centrale MHP, is kritisch. Unie-voorzitter J. Teuwen spreekt van een "teleurstellende onbalans". Hij is tevreden over de afspraken over de WAO, maar minder over die over de levensloopregeling, die hij onduidelijk vindt, en de WW. De afspraken over de WW betekenen volgens hem een forse bezuiniging.

Werkgeversvereniging AWVN is blij met het akkoord en stelt dat er nu geen aanleiding meer is voor vakbondsacties. Nu er een akkoord ligt, vragen de vakcentrales de aangesloten bonden die acties stop te zetten. Het formele besluit daarover valt maandag bij zowel FNV als CNV.