De Nederlandse economie toont dit jaar opnieuw een solide groei, maar die valt zwakker uit dan in 2016. Dat voorspelt het economisch bureau van ING in vrijdag gepubliceerde ramingen.

De bank verwacht dat de groei dit jaar afzwakt tot 1,6 procent, na 2,2 procent vorig jaar. De lagere groei komt onder meer doordat de huizenmarkt een tandje terugschakelt ten opzichte van de uitbundige groei van de afgelopen tijd. Verder hapert de exportmotor, door de kwakkelende wereldhandel.

Consumenten blijven volgens de economen van ING een flinke bijdrage leveren aan de groei van de economie. Dankzij de toenemende koopkracht en de aanhoudend lage inflatie neemt de consumptie naar verwachting dit en volgend jaar met bijna 2 procent toe. Mede daardoor trekt de economische groei in 2018 volgens ING weer aan, naar 1,9 procent.

Werkloosheid

De werkloosheid neemt volgens de bank stevig af, naar 5,2 procent van de beroepsbevolking dit jaar en minder dan 5 procent in 2018. Vorig jaar bedroeg de werkloosheid nog gemiddeld 6 procent.

De prognose van ING is wat lager dan die van het Centraal Planbureau. Het CPB rekent voor 2017 op een groei van 2,1 procent. De bank en het planbureau voorzien wel dezelfde daling van de werkloosheid.

Eerder vertelde een econoom van ING al dat het verschil in groeiverwachting tussen het CPB en ING voor een groot deel te wijten is aan een correctie voor het schrikkeljaar die het CPB wel doorvoert.