Vakvonden FNV Zakelijke dienstverlening en CNV Vakmensen dagvaarden uitvaartonderneming Monuta en de ondernemingsraad (OR) vanwege een reorganisatie.

De bonden willen op deze manier "alle relevante informatie" over de reorganisatie krijgen, maken ze woensdag bekend.

Alle 130 uitvaartverzorgers zijn begin december door Monuta boventallig verklaard per februari 2017. Zij moeten opnieuw solliciteren naar een functie.

"Monuta heeft ons niet tijdig en onvolledig geïnformeerd", schrijven de vakbonden. "Zowel de directie als de OR weigert om de vakbonden en de medewerkers van Monuta te voorzien van relevante informatie." Hiermee zouden het bedrijf en de OR zich niet houden aan de afspraken in de cao, de Wet op de Ondernemingsraden en het sociaal plan.

Monuta laat in een reactie weten zich wel degelijk aan de wet te houden. Het bedrijf en de OR vinden dat de adviesaanvraag over de reorganisatie primair een zaak is tussen de directie en de ondernemingsraad.

Monuta stelt meerdere keren contact te hebben gehad met de vakbonden. "Hierbij heeft Monuta een uitgebreide onderbouwing en toelichting gegeven over de op handen zijnde organisatorische veranderingen." Ook heeft het bedrijf een aantal keren laten weten open te staan voor een gesprek met de vakbonden.

"Wij betreuren het dat de bonden hebben gekozen voor een weg via de rechter en de media. Dit heeft veel onnodige onrust onder onze medewerkers veroorzaakt en belemmert daarmee ook een constructief gesprek."

Nieuwe functie

De vakbonden vinden daarnaast dat Monuta ten onrechte claimt dat de nieuwe functies dusdanig zijn veranderd, dat een deel van de uitvaartverzorgers niet meer geschikt zou zijn voor het werk.

Monuta zegt veel te moeten veranderen om "de uitdagingen in de markt" aan te gaan. "Dit vraagt ook om andere, nieuwe competenties van uitvaartverzorgers", aldus het bedrijf.

"Het nieuwe profiel van uitvaartverzorger is zorgvuldig getoetst. Daarbij is gebleken dat de oude functie van uitvaartverzorger niet inwisselbaar is met de nieuwe functie."

De nieuwe functie zou vragen om een hoger werk- en denkniveau en andere vaardigheden. Het bedrijf belooft verder het sociaal plan "met alle zorgvuldigheid" uit te voeren.

Ondernemersrisico

"In tegenstelling tot wat Monuta beweert, komt de functie van uitvaartverzorger niet te vervallen", zegt Marlies Possel van FNV Zakelijke Dienstverlening. "Er wordt in de nieuwe functie meer de nadruk gelegd op acquisitie en eigen ondernemerschap waar kennelijk andere arbeidsvoorwaarden tegenover komen te staan."

Maar volgens Possel passen die arbeidsvoorwaarden niet bij de geldende cao, omdat het ondernemersrisico zou worden afgewenteld op uitvaartverzorgers. "Het is een cosmetische ingreep waarmee Monuta de krenten uit de pap vist en de omzetverantwoordelijkheid volledig wil neerleggen bij de uitvaartverzorgers", aldus Possel.

"Door de dwingende manier waarop Monuta de sollicitatieprocedure dirigeert, is een deel van de uitvaartverzorgers zeer ontmoedigd", zegt Peter Bloemendaal van CNV Vakmensen. "Nog los van het feit dat het onbehoorlijk is richting de werknemers, negeert Monuta de bestaande wet- en regelgeving bij reorganisaties."

Het kort geding dient maandag bij de rechtbank in Apeldoorn. De bonden gaan "binnenkort" nog een tweede kort geding aanspannen. "Monuta moet wat ons betreft direct stoppen met de reorganisatie", menen de vakbonden.